top of page

Uluslararası Bilimsel Araştırma ve Strateji Geliştirme Derneği  kısa adıyla UBSDER olarak 17 Ocak 2020 tarihinde  bir grup akademisyen tarafından Ankara’da kurulmuştur. Sivil toplum kuruluşlarına duyulan ihtiyaç da göz önüne alınarak, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara yardım etmek, burs  vermek,  yurtiçi ve yurtdışında kongre ve konferanslar düzenlemek, bilimsel dergiler yayınlamak, bilimsel çalışmalara destek vermek amacı ile kurulmuş olup, yakın gelecekte Derneğimiz faaliyetleri doğrultusunda Siyasi, kültürel, ideolojik, bölgesel ya da mesleki bir amaç taşımadan, insan onurunu koruyarak  özgün düşünce ve çalışmalarıyla sorun çözen, çağdaş bilimsel hizmetlerin yapıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde rol model bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda   Üniversitelerimiz ve akademisyenlere yönelik etkinlikler planlanmaktadır.

bottom of page