top of page

Kuruluş felsefelerimizden biri olan proje üretme ve projelere dahil olma kapsamında Uluslararası Bilimsel Araştırma ve Strateji Geliştirme Derneği  olarak kısa ve uzun dönemde hedeflerimiz ;

 

Eğitim konusunda akademik, kişisel gelişim, dil eğitim kurslarının düzenlenmesi,  bu amaçla uzman eğitmenlerin istihdam edilmesi, yurtiçi ve yurtdışında kongre ve konferanslar düzenlenmesi.

 

Yayıncılık ile ilgili bilimsel ve sair konularda ulusal ve uluslararası kitap ve dergi basım, yayım ve dağıtımı, bu bağlamda. türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturması.

Organizasyon konusunda üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sergi, fuar organizasyonları ve çalıştaylar ile bilimsel ve kültürel konularda atölyeler,  toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor müsabakaları, gezi gibi etkinlikler düzenlenmesi.

 

Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara yardım etmek, burs  vermek,  lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak.

bottom of page