top of page

Kongremiz Uluslararası nitelik taşıdığından dil kısıtlaması bulunmamaktadır.

Kongre konuları kongre başlığı ile oluşturulmuştur. Bütün alt dallar buna dahildir. Emin olamayan katılımcılarımız konularını email ile sorarak teyid edebilecektir.

Kongremiz Doçentlik başvuru kriterlerine uymaktadır. Ancak akademik teşvik koşullarına uyup uymayacağı konusunda başvurular bitene kadar bilgi vermek olası değildir (Yabancı katılımcı oranı dolayısıyla). Akademik teşvik maksatlı çalışmaların kongremize gönderilmemesi, akademisyenlerimizin zaman kaybetmemesi açısından daha doğru olacaktır.

bottom of page