afisler3_003.png

ILFEMC 3. ULUSLARARASI HUKUK, FİNANS, EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ

21-22 Ağustos 2021
Paris
Eş zamanlı : İstanbul

Katılımcılar, araştırma özetleri, bildiri ve e-poster olarak kongreye katılım sağlayabilirler. Kongre ana başlığı kapsamındaki ana bilim ve bilim dallarındaki bütün çalışmalara açıktır. Daha önce bir başka platformda yayınlanmamış kavramsal, deneysel, deneysel olmayan ve teorik çalışmalar ile katılınabilir.

Başvuru için e-mail adresi : ilfemc@ubsder.org