afisler3_005.png

IMVHSC 3. ULUSLARARASI TIP, VETERİNER VE SAĞLIK BİLİMLERİ  KONGRESİ

21-22 Ağustos 2021
Paris

Katılımcılar, araştırma özetleri, bildiri ve e-poster olarak kongreye katılım sağlayabilirler. Kongre ana başlığı kapsamındaki ana bilim ve bilim dallarındaki bütün çalışmalara açıktır. Daha önce bir başka platformda yayınlanmamış kavramsal, deneysel, deneysel olmayan ve teorik çalışmalar ile katılınabilir.

Başvuru için e-mail adresi : imvhsc@ubsder.org