afisler3_002.png

ICCAC 3. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ SANATLAR VE EL SANATLARI KONGRESİ

21-22 Ağustos 2021
Paris
Eş Zamanlı : İstanbul - Türkiye

Katılımcılar, araştırma özetleri, bildiri ve e-poster olarak kongreye katılım sağlayabilirler. Kongre ana başlığı kapsamındaki ana bilim ve bilim dallarındaki bütün çalışmalara açıktır. Daha önce bir başka platformda yayınlanmamış kavramsal, deneysel, deneysel olmayan ve teorik çalışmalar ile katılınabilir.

Başvuru için e-mail adresi : iccac@ubsder.org